Дива мисла

Placeholder Image

Море, набрзинка

Неколку дена претходно - точно три - ми беше соопштено дека одиме на море.