top of page

Агенцијата за млади и спорт објавува конкурс за млади поетиСкопје, 26 октомври 2023 година - Агенцијата за млади и спорт организираше конкурс за млади поети, со цел да ги анимира, промовира и стимулира младите поети.


Сите заинтересирани, на возраст од 15 до 29 години, имаат можност преку овој конкурс да ја искажат својата поетска уметничка визија и својот глас.


Натпреварот се одвива во две возрасни категории: од 15 до 20 години и од 21 до 29 години. Ова им овозможува на секој од учесниците да се натпреварува во својата возрасна група.


Комисијата составена од стручни експерти ќе ги испита сите пристигнати пријави и при одлучувањето, ќе го оцени нивниот талент, оригиналност, идеи и севкупниот впечаток што делата им го оставаат. Ова обезбедува објективна и правична евалуација на секоја апликација.


За да учествувате, треба да ги исполнувате следните услови:


  • Да е на возраст од 15 до 29 години.

  • Немаат објавени збирки поезија.

  • Испратете го вашето најдобро парче поезија.


Оваа година ќе бидат доделени три награди за најдобрите дела. Предвидени се 20.000,00 денари за прва награда, 15.000,00 денари за втора награда и 10.000,00 денари за трета награда, во две категории (прва категорија од 15 до 20 години, втора категорија од 21 до 29 години).


Организаторите, Агенцијата за млади и спорт, ги охрабруваат сите млади луѓе на возраст од 15 до 29 години кои пишуваат поезија да се пријават на конкурсот. Тие ќе бидат оценети од стручна комисија, обезбедувајќи висок степен на професионалност и објективност.


Конкурсот „Млади поети 2023“ е одлична можност секој млад талент од областа на поезијата да ја сподели својата креативна визија со јавноста и да се приклучи на книжевната сцена. Размислете добро и не пропуштајте ја вашата шанса да се изразите и да се натпреварувате за големите награди.


Насоки за пристапување кон конкурсот:


Секој кандидат своето дело треба да го достави непотпишано, во затворен плик. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот, а во средината треба да биде назначена точна адреса на Агенцијата за млади и спорт. Во пликот треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот треба да ја содржи песната потпишана со шифра и на него треба да стои ознаката „Творба’’. Другиот треба да ја содржи документацијата за идентификација на испраќачот(шифрата со која е потпишана песната, име, презиме, возраст, контакт телефон и електронска адреса, како и копија од документ за лична идентификација, која по завршување на конкурсот ќе биде уништена согласно Законот за заштита на личните податоци), и на горниот лев агол од овој плик треба да стои ознаката „Не отварај’’.


Адресата на која треба да се достават авторските дела е:

Агенција за млади и спорт

Сектор млади

ул. Македонија 38, 1000 Скопје (Палата „Панко Брашнаров’’)

Со назнака „за Конкурсот Млади поети„


Делата можат да се достават лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт .


За дополнителни информации, сите заинтересирани можат да се обратат на е-маил адресата imran@ams.gov.mk секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот или да ги посетат просториите на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади. Не заборавајте да го означите како краен рок за доставување на предметите - до 03.11.2023 година.


Ова е вашата шанса да ја споделите вашата креативна визија за светот, да се натпреварувате со други талентирани поети и можеби да го најдете вашиот талент како поет.

Comments


bottom of page