top of page

„Без фусноти“ - еднодневна работилница водена од српскиот лингвист Ѓорѓе Божовиќ

Не знаете со сигурност како да ги преведете или напросто искажете во говорниот јазик термините како „power bottom“, „bussy“, „batty boy“? А баш би било супер да бидеме во чекор со современата култура - но на мајчиниот јазик... Затоа се овде лингвистите, филолозите, антрополозите, или уште поконкретно - затоа во Скопје на 8-ми јуни, во 16 часот во Комитет, доаѓа Ѓорѓе Божовиќ на еднодневна работилница, за млади преведувачи на почетокот на нивната кариера кои преведуваат од македонски на останатите јужнословенски јазици и на албански јазик и обратно, и кои се заинтересирани за техниките на преведување книжевни и уметнички текстови и проблеми при нивната адаптација.„На учесниците ќе им биде даден краток фрагмент од прозен книжевен текст, кој ќе го преведат на јазикот по сопствен избор, а потоа ќе разговараат за нивните преводи во текот на работилницата.

Особено ќе стане збор за преводот на квир книжевноста и за предизвиците што квир поетиката ги поставува за книжевниот превод.


Бројот на учесници на работилницата е ограничен на петнаесет.

Заинтересираните учесници треба да се пријават преку гугл-формуларот, или на мејлот izborsteficacvek@gmail.com, најдоцна до 05 јуни 2023.

Работилницата се одржува во рамки на активностите поврзани со регионалната книжевна награда за феминистичка и квир книжевност „Штефица Цвек“.

Ѓорѓе Божовиќ е доцент на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Белград, каде што предава предмети по општа и балканска лингвистика. Од албански јазик превел повеќе дела од современа поезија, проза, публицистика и драма од автори како Љуљета Лешанаку, Аријан Лека, Ветон Сурои, Еди Рама, Јетон Незирај и други. Неговите два најнови преводи се автофикциите „Вечерен автобус“ од Стефан Алијевиќ од македонски на српски јазик (Нови Сад: Kulturanova, 2023) и „1997“ од Кристи Пиндери од албански на српски јазик (Белград: Pobunjene čitateljke, 2023).„ - велат организаторите.


bottom of page