top of page

Гледаме независни филмови: Мистер И (1959)

Најекстремната независност е онаа аматерската. Маргарет Конили работеше фактички без буџет и без техника која може да се каже дека не припаѓа ниту близу на филмската индустрија.

Таа создаваше филмови со пријателите и семејството кои, во најдобар случај, ја отелотворуваат бурната и преполна кинематографска имагинација (иако во кратка и компресирана форма) .

Во оваа драмедија ги гледаме чудните напори на една жена која го провоцира нејзиниот сопруг да биде доволно љубоморен за да остане дома со неа.
bottom of page