top of page

Започнува 19-то издание на АКТО фестивалот – уметнички дијалог со јавните простори

Градот доби ново уметничко лице со започнувањето на 19-тото издание на АКТО фестивалот за современи уметности. Овој уникатен фестивал, кој се одвива во текот на целата година, и во оваа своја сесија продолжува да истражува јавните простори и нивната динамичност преку директен дијалог со заедницата.Отворањето на фестивалот беше означено со серија мурали, дело на тројцата млади уметници Ивана Самандова, Ана Трајковска и Доротеј Нешовски, кои ќе го репрезентираат духот на солидарност и заедништво.Првиот мурал, кој ужива во престижната локација наспроти студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ во Скопје, оживува брилијантен простор кој долго време бил занемарен. Настанот за неговото отворање се оддржа на 28 март.Освен што овој мурал ни нуди естетско уживање, тој носи и поголема социјална порака. Искористувајќи ја огромната видливост на јавните простори, овие мурали претставуваат моќни средства за промовирање на заедничките вредности и активно вклучување во социјалните прашања.


Градот ќе добие ново уметничко лице со започнувањето на 19-тото издание на АКТО фестивалот за современи уметности. Овој уникатен фестивал, кој се одвива во текот на целата година, и во оваа своја сесија продолжува да истражува јавните простори и нивната динамичност преку директен дијалог со заедницата. Отворањето на фестивалот ќе биде означено со серија мурали, дело на тројцата млади уметници Ивана Самандова, Ана Трајковска и Доротеј Нешовски, кои ќе го репрезентираат духот на солидарност и заедништво.Првиот мурал, кој ужива во престижната локација наспроти студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ во Скопје, оживува брилијантен простор кој долго време бил занемарен. Настанот за неговото отворање е закажан за 28 март.Освен што овој мурал ни нуди естетско уживање, тој носи и поголема социјална порака. Искористувајќи ја огромната видливост на јавните простори, овие мурали претставуваат моќни средства за промовирање на заедничките вредности и активно вклучување во социјалните прашања.
Графитите и уметноста на јавните простори се важни и општествено корисни токму поради нивната способност да ги претворат рутинските, често игнорирани простори во места на размислување, критика и инспирација. Јавните уметнички дела го спојуваат уметникот со заедницата и ги прават луѓето дел од поширокиот наратив. Тие се прозорци кон нови перспективи, стимулираат дебата и го поттикнуваат урбаниот активизам.АКТО 19 фестивалот продолжува да биде носител на трансформацијата на јавните простори во движење, останува посветен на создавањето на едно општествено ангажирано уметничко поле каде што уметноста не е само за гледање, туку и за дејствување и реагирање.Со планирани настани низ целата држава и во странство, АКТО 19 се најавува како фокус на културното и општественото динамично ткиво на Македонија, со што без сомнение ќе ги запали искрите на уметничката имагинација и граѓанскиот активизам на сите нивоа. - ФРУ
Графитите и уметноста на јавните простори се важни и општествено корисни токму поради нивната способност да ги претворат рутинските, често игнорирани простори во места на размислување, критика и инспирација. Јавните уметнички дела го спојуваат уметникот со заедницата и ги прават луѓето дел од поширокиот наратив. Тие се прозорци кон нови перспективи, стимулираат дебата и го поттикнуваат урбаниот активизам.АКТО 19 фестивалот продолжува да биде носител на трансформацијата на јавните простори во движење, останува посветен на создавањето на едно општествено ангажирано уметничко поле каде што уметноста не е само за гледање, туку и за дејствување и реагирање.Со планирани настани низ целата држава и во странство, АКТО 19 се најавува како фокус на културното и општественото динамично ткиво на Македонија, со што без сомнение ќе ги запали искрите на уметничката имагинација и граѓанскиот активизам на сите нивоа.


Comments


bottom of page