top of page

Кога мајката е токсичнаОд најмали нозе децата се социјализирани дека љубовта од нивната мајка сеопфатна и дава натчовечка сила кога тие ги заштитуваат своите деца. Тој идеализиран приказ на мајката која е нежна, посветена, и пожртвувана е семка која лесно се фаќа во психата на децата, но почесто отколку што би сакале да си признаеме, кога таа слика ќе се спореди со реалната има поразувачки ефект.

Токсичната врска помеѓу мајките и ќерките може да има различни облици и механизми, но обично се карактеризира со негативни и деструктивни динамики кои имаат потенцијал да ја наштетат емоционалната и психолошката добросостојба на ќерките. Некои можни примери на тоа како може да изгледа токсичната врска помеѓу мајката и ќерките вклучуваат:

 • Контрола и манипулација: Мајката може да се обиде да контролира и манипулира со одлуките и животот на своите ќерки. Ова може да се изрази преку наложување на своите желби и очекувања, без да им дозволува сами да одлучуваат.

 • Засрамување и постојано критикување: Токсичната мајка може да го користи срамот и критиките за да ја поткопа самодовербата на своите ќерки. Може да ги критикува или искажува негативни коментари за нивниот изглед, стил, способности и одлуките за својот живот.

 • Емоционално занемарување: Мајката може да биде емотивно недостапна и да ги занемарува потребите и емоциите на своите ќерки. Ова може да резултира во чувство на одбивање или недостиг на самоважност.

 • Конкуренција и завист: Токсичната мајка може да се натпреварува со своите ќерки и да изразува завист кон нивните успеси или способности. Ова може да доведе до натпревар или чувство на конфликт во врската.

 • Одбивање: Мајката може да го изразува одбивање на потребата на нејзините ќерки да го развиваат својот индивидуален идентитет. Ова може да ги ограничува во изразувањето на своите потреби и желби.

 • Физичко или вербално злоупотребување: Во најекстремни случаи, токсичната врска може да вклучува физичко или вербално злоупотребување, каде мајката може да ги навредува или повредува своите ќерки.
Важно е да се забележи дека секоја врска е комплексна и може да има различни аспекти. Токсичните врски не се ограничени само на меѓусебниот однос помеѓу мајките и ќерките, туку може да вклучуваат и други динамки и влијанија. Ако некој се соочува со токсична врска, важно е да побара помош од стручни лица како психолози или советници за да размисли и работи кон подобро разбирање и решавање на овие динамки.Последиците врз ќерките кои се изложени на токсична мајка може да бидат значителни и може да имаат долгорочни ефекти врз нивната емоционална, психолошка и социјална состојба. Некои од можните последици вклучуваат:

 • Ниска самодоверба: Токсичната врска може да ја подмине самодовербата на ќерката, што може да резултира во лошата слика и негативен став кон себе..

 • Анксиозност и депресија: Критиките, контролата и другите форми на емотивно злоставување може да доведат до анксиозност и депресија кај ќерката.

 • Само-запоставување: Ќерката може да развие навика да ги занемарува своите потреби и желби, бидејќи била научена дека тие не се важни.

 • Страв од однесување на одлуки: Ако мајката целосно ги контролирала одлуките во нејзиниот живот, ќерката може да се чувствува неспособна да носи важни одлуки без нејзиното одобрение.

 • Проблеми со границите: Ќерката може да се сретне со проблеми во поставувањето на здрави граници во однос на другите, бидејќи била навикната да се потчинува на желбите на мајката.

 • Зависност: Во некои случаи, токсичниот однос може да создаде врска на зависност, каде што ќерката може да се оствари само ако има одобрување од мајката.

 • Проблеми во интерперсоналните и интимни врски: Жените кои се изложени на токсични односи со своите мајки може да искусат тешкотии во развивањето и одржувањето на здрави интерперсонални и интимни врски.

 • Повторување на образци: Ако не се разрешат, токсичните образци во односот со мајката може да се повторат во врските кои ќерката ги формира во иднина.Важно е да се забележи дека овие последици не се универзални и се различни за секоја личност и контекст. Иако токсичниот однос со мајката може да има негативни последици, можни се и патишта за надминување и излез од овој образец преку личен раст и поддршка од стручни лица.


bottom of page