Кога фан го праша Ник Кејв како се справува со тагата