top of page

Критика и критизерство

Мирко Срдиќ попознат како Елвис Џи Куртовиќ - еден од централните ликови на Њу Примитивс, а поскоро како уредник во Радио Сараево уште рано сабајлечки го мачеа тешки теми.Comments


bottom of page