top of page

Маалски скопски викенд со Jадро

*Локацијата е во (или пред) КСП Јадро освен доколку не е назначено поинаку

** За некои од настаните е потребна најава/пријава - еве ја.


bottom of page