top of page

Марина Абрамовиќ за Русија

Марина Абрамовиќ е можеби меѓу најпознатите уметници да излезат од поранешна Југославија. Доволно засегната да се јави со протест:


bottom of page