top of page

Најдобрите инди филмови на 20-от век: Персона на Ингмар Бергман

1966, Ингмар Бергман,


Ингмар Бергман излезе од продукциските структури на шведската кинематографија и најде приватни фондови за филм кој го продаде како нискобуџетен камерен експеримент. Тоа беше неговото најоригинално дело и остана тоа до ден-денес. И навистина, неговиот најекстремен и најинвентивен фим кој е врв на неговата кариера и почеток на неговата соработка со Лив Улман која создаде историја.bottom of page