top of page

НАЈЗНАЧАЈНИТЕ НЕЗАВИСНИ ФИЛМОВИ НА 20-ОТ ВЕК: „Луѓе во недела“ на Едгар Улмер

1929,Еdgar G. Ulmer Robert Siodmak, Menschen am Sonntag: првиот mumblecore филм (под-жанр на инди жанрот, во кој глумат натуршчици а дијалозите се често импровизирани).


Оваа драма е снимена во Берлин со актери кои не биле професионални - таксист, продавач, статист и манекенка - кои ги одглумиле сцените врз основа на соптвените секојдневија. Филмот е заедно напишан со помош на новинар кој не бил странец на улицата и тој живот, но со никакво искуство со филмови - Billy Wilder.

bottom of page