top of page

Обама ги објави летните читачки и плејлисти


Обама уште од првиот пат кога објави лична плејлиста - заврши во вести и нашироко и далеку по интернет. Најмногу од се́ затоа што и покрај тоа што се доста еклектични, и очигледно ги имал сите потенцијални читатели на неговиот твит, неговиот личен печат е очигледен: кул, пан-африкански, интелектуалистички, но со прстот на пулсот на што е кул, и тековно во музичката култура. И секој следен пат, сите се изненадени: Обама е толку паметен, толку кул, се чувствуваме сродно и видено ... Не само тоа - туку како што и самиот кажа во пораката што изгледа како ПР коректна домашна - и јас учам понешто кул, од политичар кој е над 60 години. Како што го пишувам ова, оди плејлистата во позадина,

"Magical, umbilical my universe is radical /магично, папочно мојот универзум е радикален Introduce the nation to embracing what is factual / воведи ја нацијата да прифати што е фактично Feminine energy almost mathematical / женска енергија речиси математичка You can't really sum up what is infinite and valuable / навистина не можеш да собереш што е бескрајно и драгоцено Feminine energy balance up the indestructible/ женска енергија го балансира неуништивото

In the vaginal heaven in thine/ во вагиналниот рај во тебе She sing a melody to pass the time / таа пее мелодија да и́ мине време Give us her energy so she heal mine / дај ни́ ја нејзината енергија да може да ме исцели мене If I was astonished by the level of shame/ бев стаписана од нивото на срам Feminine energy never shame again/женска енергија никогаш засрамена пак Reign, tamed, brain, praying/ царувај, припитомена, мозок, молејќи се Intuition and ambition running through my veins/интуиција и амбиција ми тече низ вените Pour up the love let the healing begin" / наточи љубов нека почне исцелувањето !

сНо она што не се шири како јулски пожар во Грција е - листата на книги кои ги препорачува.
Нула.Нула поени. Не само што ги немам прочитано, не ги ни знам. Одам накај Амазон, па кој знае...bottom of page