top of page

Палма во зима!

Палмите дојдоа на голема врата во Македонија. Нешто како визија на претходниот премиер (имал епифанија кога бил на море дека местото ќе изгледа многу потмурно без палмите), нешто како самите сограѓани што земаат за пример додека летуваат, а делумно заради сѐ поголемиот интерес за градинарење и меѓу помладите и урбани луѓе. Со градинарење доаѓа доста експериментирање … еве како да им помогнеме на палмите да презимат во ладни зими…Comments


bottom of page