top of page

ЦИНИК ќе промовира пет видеа преку кои ќе го илустрира концептот „испреплетена историја“

На 25 ноември 2023 година, со почеток во 19.00 часот. во џебното кино во МКЦ ќе се одржи промоција на пет куси едукативни видеа кои ги изработи Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) каде го разгледува концептот на „испреплетена историја“.
Што значи „испреплетена историја“?


Ова е историографски концепт кој поаѓа од свеста за меѓусебната поврзаност на општествата, групите и индивидуите; како и другите „типични“ единици на анализа во историската наука: нациите, империите или цивилизациите.Ова е концепт кој ни овозможува да ги погледнеме историските настани и процеси како флуидни, динамични, без да се ограничуваат на само на една национална приповед.


Со тоа се отфрла принципот на историјата како проповедање, на симплицистичка карикатура која отсликува борба на доброто против злото, а се приближуваме во реалноста на животот без разлика кога тој живот и истории се случувале. Отфрлањето на таа добро позната матрица ни ја открива комплексноста на различните истории и со тоа ја хуманизира


На промоцијата, ќе имаме можност да ги видиме петте видеа кои ги обработуваат следниве теми:


- Историјата на Скопје како град на многубројни култури и религии

- Историјата на женското движење во Македонија и регионот

- Историјата на ромската заедница во Македонија и Балканот

- Историјата на миграциите и дијаспората од Македонија

- Историјата на социјализмот и пост-социјализмот во Македонија


Како изгледаше проектот „Испреплетени истории“? Првично, тој беше составен од пет кратки видеа кои ги обработуваат следниве теми:


- Животните приказни на Григор Прличев и Тодор Паница, двајца од најзначајните книжевници од XIX век кои живееле во Османската империја и пишувале на повеќе јазици.

- Дејноста на учителките Недела и Станислава Петкова, кои биле дел од женското образование во Македонија во периодот меѓу двата светски војни.

- Продукцијата на списанието „Македонка“ во повоениот период, кое беше едно од првите женски списанија во Југославија и кое ги зборуваше за проблемите и интересите на жените од различни етнички и социјални позадини.

- Споделениот религиски храм „Св. Никола / Хад’р Баба“ во Македонски Брод, каде што се молеле и славеле заедно христијаните и муслиманите од локалната заедница.

- Историјата на македонската национална идентификација, која се развивала во комплексен историски процес, под влијание на различни фактори и актери.После прикажувањето на видеата, ќе следи отворена дискусија со учество на историчарите Дарко Стојанов и Ивана Хаџиевска, кои ќе нè запознаат со концептот на „испреплетена историја“ и ќе одговараат на прашањата од публиката. Дискусијата ќе ја модерира Јован Близнаковски, директор на ЦИНИК.


Настанот ќе се одржи во Џебно кино на Младинскиот културен центар (МКЦ), на 25 ноември 2023 година, со почеток во 19.00 часот. Влезот е слободен за сите кои сакаат да присуствуваат.
Зошто е важно да ја популаризираме оваа идеја? „Културните војни„ се прелеани речиси секаде, и со тоа ги изоструваат ножевите и она што некогаш беше тема на дискусија, и нијанса, сега е причина за закрвено и запенавено идеолошко спротивставување, кое ги одалечува камповите… Културите, нациите, религиите, половите, генерации итн стануваат морална категорија. Затоа историската наука и образование треба да одговараат на потребите на современото општество, а не да го служат како алатка за креење на стереотипи, предрасуди или конфликти.


Како изгледаше проектот „Испреплетени истории“? Првично, тој беше составен од пет кратки видеа кои ги обработуваат следниве теми:


- Животните приказни на Григор Прличев и Тодор Паница, двајца од најзначајните книжевници од XIX век кои живееле во Османската империја и пишувале на повеќе јазици.

- Дејноста на учителките Недела и Станислава Петкова, кои биле дел од женското образование во Македонија во периодот меѓу двата светски војни.

- Продукцијата на списанието „Македонка“ во повоениот период, кое беше едно од првите женски списанија во Југославија и кое ги зборуваше за проблемите и интересите на жените од различни етнички и социјални позадини.

- Споделениот религиски храм „Св. Никола / Хад’р Баба“ во Македонски Брод, каде што се молеле и славеле заедно христијаните и муслиманите од локалната заедница.

- Историјата на македонската национална идентификација, која се развивала во комплексен историски процес, под влијание на различни фактори и актери.


извадоци од архивите на „Македонка“. Повеќе ОВДЕ.Секое видео трае околу 10 минути и е снимено со анимација, интервјуа со историчари и архивски материјали. Видеата се достапни на македонски, албански и англиски јазик, со цел да бидат што повеќе достапни за широка публикаб
Кои се ЦИНИК?


Нашиот фокус е пред сѐ во манифестирањето на национализмот во „базата“, т.е. кај индивидуите и колективите на основното општествено ниво. Нашиот интерес опфаќа и истражување на начинот на кој културните практики се поврзуваат со одредени државни политики кои што ги таргетираат индивидуалните или групните идентитети, како и начинот на кој државата ги контролира тие врски преку внатрешната културна политика. Сметаме дека конфликтите базирани на „различноста“ многу често се појавуваат поради специфични погледи на историјата кои можат да бидат погрешно протолкувани, па дури и манипулирани од страна на структурите на моќ. Со комбинација на политичките науки, антропологијата, историјата и социологијата како научни дисциплини, се стремиме кон разбирање на културата на национализмот во регионот и кон пренесување на нашите заклучоци во јавноста со цел подигање на свест за причините за феномените како стереотипи, предрасуди, омраза и дискриминација. На тој начин, се надеваме дека ќе придонесеме кон изградба на едно потолерантно балканско и европско општество.

bottom of page