top of page

Четвртиот број на „Современост“ за 2023 година е овде!

Во пресрет на јубилејната 100-годишнина од раѓањето на Ацо Шопов, излегува четвртиот број на книжевното списане „Современост“ за 2023 година кое може да се гледа и како книжевно дело само по себе, кое остава свој белег со 34 статии распоредени на 150 страници.Проза, поезија и повеќе:


Најновото издание на „Современост“ ја гради својата структура со 4 прозни прилози, 9 поетски прилози инспирирани од наследството на Ацо Шопов, кој беше главен уредник на „Современост“. Дополнително, 9 прилози на толкувања, меѓу кои 5 избрани поради 100-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, 5 преведени прилози и 7 рецензии поместени во рубриката Вреднувања., создаваат разновидно книжевно искуство.


Отворање со прозни мајстори:


Враќајќи се на почетокот, читателите се запознаваат со прозните прилози на Стефан Марковски, Станка Бајлозова – Барламова, Љубинка Донева и Нове Младеновски.


Поетски пулс инспириран од Ацо Шопов:


Поетскиот аспект на списанието го исполнуваат тематските песни инспирирани од делата на Ацо Шопов. Ристо Мајунков, Лидија Размоска-Тримовска, Зоран Пејковски, Тања Кузманоска и други со своите песни го одбележуваат влијанието на Шопов.


Интерпретација на Наследството:


Рубриката Интерпретации е тематски поделена, посветена на 100-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Се издвојуваат блок прилози од Јасмина Шопова, Мишо Китаноски, Љубинка Донева, Васил Дрвошанов и Гордана Каракашевска, придонесувајќи кон разбирањето на наследството на овој голем мајстор. Дополнителни прилози од Верица Мукоска, Љубинка Донева, Елена Станкоска и Славчо Ковилоски, го дополнуваат овој мозаичен приказ.Секцијата со преведени статии претставува вистински транскултурен дијалог. Поетски творби од англиски, преведени на македонски од Матиа Тарантино, Татев Чакијан, Рита Дав, Трејси К. Смит, Лангстон Хјуз, овозможуваат светски уметнички израз на домашна подлога.


Критички Осврти: Критичката рубрика Вреднувања го заклучува ова издание на „Современост“. Од Кристина Николовска до Славчо Ковилоски, читателите ќе наидат на критички осврти што објаснуваат, анализираат и нудат нови аспекти.


Уметнички печат:


Илустрациите во последниот број за 2023 година се преземени од ликовната галерија на Лирската куќа на Ацо Шопов. Уметничките портрети реализирани од македонските уметници, меѓу кои Лазар Личеноски, Димитар Кондовски и други, го заокружуваат последниот број за 2023!

bottom of page