top of page

Кое ќе биде новото име на Facebook?

На следниот Connect ќе дознаеме

Facebook набрзо ќе се ребрендира, и она што знаеме дека е оваа социјална мрежа (вклучувајќи ги и Instagram, WhatsApp, Oculus) ќе се интегрираат во метаверзум кој ќе биде повеќе од само социјална мрежа. На 28 октомври на Connect конферецијата се очекува Zuckerberg да го открие името и принципот на работа понатаму. Инаку во моментов Facebook има 10.000 вработени кои работат на хардвер како АR (artificial reality) наочари и самот Zuckerberg верува дека тоа е иднината и дека тие ќе станат вообичаени како мобилните… последните постови му се токму како си игра со нив (наочарите)…

bottom of page