top of page

16.12.23, во 18:00

Весна Стилиновиќ, Власта Делимар, стареење, достоинство, перформанс, АКТО 18, Факултет за Драмски Уметности, Скопје.

Факултет за драмски уметности (ФДУ), Rugjer Boshkovikj, Skopje, North Macedonia

Настанот "Весна и Власта: Достоинството на стареењето" ќе се одржи на 16.12.2023 година на Академската сцена на Факултетот за Драмски Уметности (ФДУ) во Скопје. Оваа претстава е дел од програмата на АКТО 18 и ќе започне во 19:00 часот.
Весна Стилиновиќ и Власта Делимар, две искусни уметнички, ќе го претстават своето пријателство и истражување на стареењето преку перформансот "Весна и Власта: Достоинството на стареењето". Со оваа претстава, тие сакаат да го променат негативниот став на општеството кон стареењето и да ги покажат можностите за успешно, активно и здраво стареење.Преку фотографии и видео-снимки, Весна Стилиновиќ ќе ја прикаже својата трансформација и исконскиот живот што го придвижува нејзиното битие. На другата страна, Власта Делимар ќе ги истражи сопствените сеќавања и митологија на секојдневието, преку што ќе го промовира правото на оргазам и достоинственото стареење.Оваа претстава е документ за времето, моментот, личноста и стигмата поврзани со стареењето. Преку неа, Весна и Власта ја извртуваат парадигмата што го дефинира стареењето како нешто непожелно и го прикажуваат како можност за раст и развој.


Стареењето е неизбежен дел од животниот циклус на секој човек. Но, во денешното општество, културата на младоста и идеалите за совршенство и вечна младост ги ставаат стареењето во непожелна позиција. Стареењето е стигматизирано и маргинализирано, а луѓето се соочуваат со притисоци и очекувања да останат вечно млади и привлечни.Претставата "Освојување на просторот, освојување на времето" на Весна Стилиновиќ и Власта Делимар го истражува стареењето како тема и го претставува како нешто што треба да се прифати и прослави. Како уметнички, тие го претставуваат своето сопствено искуство со стареењето и ги ставаат под прашалник социјалните и економските стигми и предрасуди кои ги среќаваат.Оваа претстава станува документ за времето и моментот во кој се наоѓаме, истакнувајќи го значењето на секој момент во нашиот живот. Преку својата уметност, Весна и Власта ги промовираат природноста на животните циклуси и ги предизвикуваат очекувањата и нормите што ги имаме за стареењето.


Не пропуштајте го овој интересен настан кој ќе ги промени вашите ставови кон стареењето и ќе ве натера да го прегледате вашиот однос со времето и промените што доаѓаат со него.


bottom of page