top of page

5.12.23, во 19:00

МКЦ, изложба, Мартина Спасовска

МКЦ, Dimitar Vlahov Walk, Skopje, North Macedonia


Во декември во Младинскиот Културен Центар во Скопје ќе ја видиме првата самостојна изложба на уметницата Мартина Спасовска.

Изложбата насловена "Гласна тишина" ќе се отвори на 5-ти декември во 20 часот, претставувајќи го светот преку нејзиното уметничко око.Изразување на Ликовната Потекло:


Мартинa Спасовска, родена во 1997 година во Куманово, е млада визуелна уметница чие изразување преминува надвор од обичните рамки на портретната уметност. Со својата прва самостојна изложба, неа ќе ги воведе посетителите во свет на "Гласна тишина", каде што портретите стануваат трансцендентни простори за интроспекција и размислување.Изразување на Емоции:


Во своите дела, Спасовска не се задржува само на физичките граници на портретите. Таа ги изведува со силна експресија, претворајќи ги во сведоци за состојбите во кои „реалноста се преобразува во нова метареалност'. Карактеристична за нејзината техника е деконструкцијата на портретите и градење на нова реалност преку експресионистички потези.


,,Мартина Спасовска во нејзините дела почетно го претставува сопствениот лик (потоа вклучува и други женски ликови видени од нејзина перспектива), не како модел(и) туку како катализатор(и) на проследување на енергијата што ја чувствува и нејзино преобликување во ликовен продукт. Таа во делата што ги создава ги надминува границите на едноставен портрет, сликата оди подлабоко од претставената индивидуа, служејќи како потресна претстава на човековото искуство и соочување со актуелните прашања на нашето време. Преку портретните наративи навлегува длабоко во темите на ранливоста, силата и потенцијалите за трансформација кои битисуваат во сите нас. Поканува на отворен дијалог и интроспекција и ги соочува гледачите со колективните рани и болки што постојат во нас и во нашиот заеднички свет. Притоа, поттикнува подлабоко разбирање на сложеноста на нашето постоење и потенцијалот за посочувствителна и похармонична иднина.” 

Изразување на Човечката Есенција:

Преку истражувањето и користењето на човечкото месо како главен елемент во нејзините дела, Спасовска поставува прашања за идентитетот. Во нејзините портрети, не ги заборавајте моделите, туку ги гледање како катализатори за проследување на енергијата и преобразбање во уметничко дело.
Од Изложбата до Светот:


Со изложби во Македонија, Њујорк, Австрија, Грција, Косово и Турција, Мартина Спасовска не само што ја претставува младата уметничка сцена во светот туку и соочува гледачите со колективните рани и болки на човековото постоење.


Сите заинтересирани можат да го посетат настанот во Младински Културен Центар - Скопје на 5-ти декември во 20 часот. Присутството на историчарот на уметност, Горанчо Ѓорѓиевски, настанува како дополнителна вредност за разбирање и истражување на Спасовската и нејзините дела.
Повеќе информации:

Фотографија: Сашо Алушевски


bottom of page