top of page

12.4.24, во 17:00

Томе Велков, Судбината и зборот, промоција, Салон-Империјал

Културно информативен центар (КИЦ), Mirche Acev, Skopje, North Macedonia

Скопје, 12.4.2023 - Љубителите на поезијата и книжевноста во Скопје наскоро ќе имаат уникатна можност да присуствуваат на промоцијата на новата книга на реномираниот македонски поет Томе Велков. Неговата книга, насловена "Судбината и Зборот", ќе биде промовирана на 12 април 2024 година во престижниот простор на Салон – Империјал 2, со почеток во 19 часот.
Томе Велков, роден во 1947 година во Струмица, веќе децении е дел од литературниот свет, со својот почеток во 1964 година кога стана член на Литературниот клуб "Кочо Рацин" во Велес. Неговите стихови, распрскани низ многубројни списанија и публикации, се одликуваат со едноставност и длабочина, со посебен фокус на егзистенцијалните прашања и човек овата судбина.

Томе Велков е роден 1947 година во Струмица. Средно образование  завршува во Скопје. Живее и твори во Скопје. Со пишување поезија се занимава од 1964 година  кога станува член на Литературниот клуб „Кочо Рацин“ од Велес.
Застапен е во повеќе алманаси на овој литературен клуб, а во следните години неговата поезија се објавува во повеќе списанија: „Млад борец“, „Студентски збор“, „Современост“, „Телеграм“ од Загреб, „Младост“ од Белград, „Стремеж“, „Пролетни ракувања“ и други.
Досега ги има објавено стихозбирките „Јужен ветар“, „Копнежи и соништа“, „Жолти сеќавања“, „Чудно време“ и други.
Својата поезија ја пишува со голема самосвесност и егзистенцијалистичка мисловност, прашувајќи се  „има ли смисла зборот едноставен / да ја разбуди мислата“. Лично сум убедена дека има сила поезијата од срце искрена да ја разбуди свеста на читател(к)ите.
                                                                                                       Елена Пренџова

На промоцијата, почитуваната Елена Пренџова ќе ги сподели своите впечатоци како рецензент на делото, додека Виолета Танчева-Златева ќе ги води присутните низ вечерта како модератор. Тие ќе ни помогнат да се погледнеме понатаму од зборовите на страниците и да ги разбереме поткопните теми што проникнуваат низ Велкововата поетска мисла.Велков, со своите претходни дела како "Јужен ветар", "Копнежи и соништа", "Жолти сеќавања" и "Чудно време", успеа да создаде силно присуство на поетската сцена, пишувајќи стихови кои го допираат срцето и разбудуваат мислите. Во својата најнова книга, тој продолжува да го истражува вечното прашање на поетот - "има ли смисла зборот едноставен / да ја разбуди мислата".Оваа книжевна вечер не е само промоција на ново дело, туку и прослава на моќта на зборот и неговото значење во нашите животи. Сите сте поканети да станете дел од овој културен настан и заедно да ја истражиме "Судбината и Зборот" низ поетската визија на Томе ВелковСе гледаме во Салон – Империјал 2 на 12 април, каде поезијата ќе биде во воздухот што го дишеме.

bottom of page