top of page

9.3.24, во 09:00

Фестивал за локална размена на семиња, Факултет за земјоделски науки и храна

Факултет за земјоделски науки и храна при УКИМ (ФЗНХ), Skopje, North Macedonia

Земјоделската заедница во Скопје најавува настан што ветува да збогати и да го поттикне локалниот развој во секторот на земјоделството и одржливата храна. На 09 Март 2024 година, во рамките на просториите на Факултетот за Земјоделски Науки и Храна во Скопје, ќе се одржи Фестивал за локална размена на семиња - настан кој станува традиционален собир за сите љубители на земјоделството, производители, научници и активисти за одржлив развој.Организиран од Харвест Кооператив - здружение на производители, и Сезерс Фарм - една од водечките локални фарми во регионот, овој фестивал претставува уникатна можност за сите учесници да ги разменат своите семиња, искуства, знаења и да создадат нови партнерства. Во срцето на овој настан е зачувувањето на биодиверзитетот и поддршката на локалниот развој преку поттикнување на употребата на традиционални и автохтона сорти, кои се прилагодени на специфичните климатски услови и културни обичаи на Македонија.Фестивалот ќе биде отворен за сите заинтересирани, бесплатен и достапен.Со оваа иницијатива, организаторите се надеваат дека ќе се освежи традицијата на  размена на семе кој е клучен за одржливоста и самодоволноста на земјоделската заедница. Фестивалот за локална размена на семиња не е само одличен начин да се поттикне биодиверзитетот, туку и да се поттикне свеста за значењето на локалното производство па и потрошувачката.Ставајќи го акцентот  на важноста на одржливите практики во земјоделството и заштитата на природните ресурси, овој фестивал ветува да биде важен настан во календарот на секој кој цени здравата храна, очувана природа и силни заедници. Со нетрпение очекуваме да ги доживееме всушност лекциите и инспирацијата штоbottom of page