top of page

Културно-информативниот центар, изложба, графичка работилница Софија – Богданци

Културно-информативен центар – Скопје, Салон Империјал 1 и 2, 26 јануари 2024, 20 часот

На 26 јануари 2024 година, во Салон Империјал 1 и 2 на Културно-информативниот центар во Скопје, ќе биде отворена петтата триенална изложба на графички листови од „Графичката работилница Софија – Богданци“

„Графичката работилница Софија – Богданци“ го претставува срцето на уметничкото движење кое, веќе 17 години, обединува млади графичари од Македонија и регионот. Иако на прв поглед можеби звучи како локален настан, оваа изложба во сите аспекти е успешна регионална приказна. Таа несомнено претставува обид да се одржи приматот на графиката како моќен и специфичен уметнички израз.


Овогодишната главна сесија се одржа во периодот од крајот на август до почетокот на септември. Во учеството влегоа повеќе од 200 уметници од целиот регион. Истакнатите ментори беа искусни графичари и универзитетски професори од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Целта на графичката работилница и на главната сесија беше да го поттикнат традиционалното создавање на графички израз.

Учесниците имаа ретка можност да работат во сите традиционални техники, вклучувајќи ги високиот, длабокиот, рамниот и пропустениот печат.

Ова претставува вистинска празнична заедница на графичари, каде искуствата и техниките се разменуваа во креативна и инспиративна околина.

Изложбата ќе биде отворена за посетители до 13. февруари 2024 година, откако ќе имате можност да ги видите исцрпните и разновидните изрази на уметничките души што се вложени во овој процес.

За повеќе информации и за следење на настанот, можете да го посетите Facebook-овиот евент на следниот линк: Facebook Event.bottom of page