top of page

Андреа Делипапаз длабоко во психата на македонскиот поет

После серија сериозни теми, време е да се уозбилиме: Катедрата за македонски јазик има библиотекар - Андреа Делипапаз - кој е во ретко поволна позиција да ги набљудува генерациите македонисти, и подгрупата: македонски поет и тоа во својот природен хабитат, во дивината.


Солзите на поетите, од овој посебен ков, читајќи го Делипапаз, се чини не можат да се доближат поинаку: само со овој треш панк етос. „Но да не должиме, повеќе - Андреа!“ :


Comments


bottom of page