top of page

Дечкото што не носи оружје

Топ листа надреалиста инсистираат дека се зезале... а тоа дека "виљушката побегнала со лажицата" (all you can think of is true: the fork run away with the spoon) - е сосема случајно...


Најзначајно: ја предвидеа војната во БиХ, а еве скеч и за момчиња со оружјеコメント


bottom of page