top of page

КРИК 09: Промоција на две книги и дискусија со Гералд Рауниг – (Ин)дивидуалноста во ерата на дисемблажите

На 4 јули, Националната галерија Чифте амам, Скопје ќе вдоми уште еден настан кој е во рамките на КРИК – фестивалот на критичка култура. Контрапункт ќе ја претстави промоцијата на македонските преводи на „Дивидуа“ и „Дисемблажа“ на Гералд Рауниг во превод на Жарко Трајаноски.


Две книги, една револуција
Двете книги на Рауниг, „Дивидуа“ и „Дисемблажа“, претставуваат делови од неговиот теориски проект „Машински капитализам и молекуларна револуција“. Преводот на овие дела од страна на Жарко Трајаноски е во рамки на едицијата „Пунктум“, преку која се објавени книгите, а има за цел да ја стимулира современата критичка теорија и филозофија, и е дел од платформата КРИК – фестивал за критичка култура.


Во „Дивидуа“, Рауниг ги истражува сложените односи помеѓу индивидуалноста, општеството и заедницата. Тој укажува на можниот крај на централноста на „индивидуите“ и „индивидуалноста“ како темелници на нашите современи искуства. Наместо тоа, Рауниг ја акцентира важноста на заедништвото и новите модели на бидување заедно. Всушност во Скопје „заедничарењето“ е концепт кој прилично активно одново се преиспитува.

 Оваа книга претставува длабока и критичка анализа на реакционерните аспекти на „дивидуалноста“, нудејќи продуктивна перспектива за нашата општествено-политичка ситуираност.


Во „Дисемблажа“, Рауниг продолжува да развива некои од идеите презентирани во „Дивидуа“. Вториот дел од „Машинскиот капитализам и молекуларната револуција“ се фокусира на формите на отпор и самоорганизирање, користејќи уникатен теориски јазик кој комбинира филозофска проза и теориско пишување. Рауниг ги проширува своите извори на инспирација за да распали отпори против современиот капитализам и експлоататорското заробување на нашите енергии. Ова дело ја истражува синергијата помеѓу мислата и праксите на дисемблажи кои го трансформираат нашиот концепт на заедницата.


Дијалог со Станимир Панајотов


Промоцијата на книгите ќе биде дополнета со дискусија помеѓу Гералд Рауниг и бугарскиот филозоф Станимир Панајотов, кој е можност за публиката да се вклучи во размислувањата за трансформацијата на машинскиот капитал, концептот на дисемблажата и политичката тежина на „асемблажата“. Воведувањето на нови теоретски концепти, како дивидуата и дисемблажата, отвора многу прашања за тоа дали индивидуалноста е подобар облик на „себството“ и дали дисемблажата е во спротивност со другоста.


Разговорот помеѓу Рауниг и Панајотов исто така ќе ја разгледа улогата на естетиката во политиката денес, истражувајќи ја нејзината можност како форма на отпор. Овие дискусии ги предизвикаа традиционалните гледишта и понудија нови перспективи за разбирање на современите општествени и политички структури.


Гералд Рауниг: Филозоф и теоретичар на уметностаГералд Рауниг е познат филозоф и теоретичар на уметноста, чии дела се преведени на повеќе јазици, вклучувајќи англиски, српски, шпански, словенечки, руски, италијански, холандски и турски. Неговата работа во Европскиот институт за прогресивни културни политики и како професор по филозофија на Zürcher Hochschule der Künste го позиционира како водечка фигура во современата критичка теорија.


Неговите книги како „Art and Revolution“, „A Thousand Machines“ и „Factories of Knowledge, Industries of Creativity“ се меѓу најзначајните дела во областа на критичката теорија. Во неговите најнови изданија, Рауниг продолжува да истражува алтернативни форми на самоорганизација и отпор против капитализмот, со фокус на автономните колективи и новите начини на заедничко живеење.


Станимир Панајотов: Интерсекционален истражувачСтанимир Панајотов е истражувач на Катедрата за теорија на книжевност на Институтот за литература при Бугарската академија на науките. Неговиот академски пат вклучува докторат на компаративни родови студии на Централно-европскиот универзитет во Будимпешта и постдокторски соработник на Универзитетот во Софија. Неговата работа се фокусира на интерсекционалните точки помеѓу континенталната и феминистичката филозофија, нефилозофијата и доцноантичката филозофија.


Панајотов има објавувано во различни академски и културни списанија, и неговиот проект „Немополитика“ истражува нови форми на политичка мисла и пракса. Неговиот придонес во дискусијата со Рауниг беше од непроценливо значење за отворање нови патишта на теоретско размислување.Промоцијата на двете книги на Гералд Рауниг во рамките на КРИК – фестивалот на критичка култура, претставуваше значаен настан за македонската културна сцена. Преку длабоките и комплексни дискусии, овој настан ги отвори вратите за нови перспективи и критички размислувања за улогата на индивидуалноста и заедништвото во современото општество. Делата на Рауниг и дискусијата со Панајотов оставија траен впечаток и поттикнаа размислување за нови форми на отпор и самоорганизирање во ерата на машинскиот капитализам.


Comments


bottom of page