top of page

Организаторите на Д-фестивалот со изјава

Беше сосема за очекување Д-фестивалот да биде развлечен низ сите медиуми, после подвигот кој го изведоа викендов и со тоа да се даде поддршка на таков проект од кој сите можеме да бидеме горди, фестивал во Македонија кој може да се мери со регионалните и европските летни фестивали по многу нешта.. И сосема е нормално сите да сакаат да расте од година во година....


Но наместо позитивна медиумска покриеност на настанот Д-фест доби нешто малку поинакво… Сигурно ги прочитавте насловите, зготвени во МВР, а пласирани по сите медиуми... Како улетала полиција на музички фестивал и апсела луѓе (уф носталгија нѐ фаќа кога мислиме на сите епизоди кога полиција или милиција влегува по кафани и вика „лични карти!“ и почнува да регистрира луѓе...или кога сосема неочекувано полицајци во цивилка на журки почнува да претресува и апси луѓе)... Со тоа МВР направија свој сопствен подвиг: ја разбија трговијата со дрога, и спасија човечки животи со тоа што ќе ги влечат по судови и станици...


На оваа очекувана, нормална, и ситуација за поздравување, Д-Фестивал одговоара со следната изјава:bottom of page