top of page

пчели, дрвја, Harvest Cooperative, Sezers Farm

19.4.24, во 16:00

Скопје, Македонија - Во ера кога качувањето на еколошката свест на повисоко ниво е прашање на опстанок, иницијативата на Harvest Cooperative во соработка со Sezers Farm ветува прослава на природата со акцент на нејзините мали, но значајни заштитници - пчелите. Со цел да се подигне свеста за важноста на пчелите за опрашување и да се придонесе кон зголемувањето на зелените површини, тие организираат масовно засадување на дрвја на 21 март.


Точно на првиот ден од пролетта, со симболично избрани дрвја како даб, багрем, бука и габер, кои се познати по својата атрактивност за пчелите заради нектарот и секретот што го произведуваат, организаторите планираат да засадат преку 5.000 садници. Преку овој жест на поддршка, тие се обидуваат да го искористат потенцијалот на граѓанскиот активизам и да поттикнат индивидуални и колективни акции за богатење на македонските шуми и паркови.Со минимален  придонес од 1.000 денари, секој може да земе учество во кампањата. За оние кои сакаат активно да се вклучат, организаторите нудат можност да преземат садници кои потоа самите можат да ги засадат на 21 март на охридскиот и скопскиот плоштад, почнувајќи од 10.00 часот.Оваа иницијатива е поткрепена и од образовни институции. Седум училишта веќе се приклучиле кон кампањата со тоа што наставниците заедно со своите ученици ќе засадат садници во училишните дворови, додавајќи уште една димензија на образовниот процес - љубовта кон природата и активното учество во нејзината заштита.

"Сите треба да имаме едно дрво"
Оставаме наследство на идните генерации. За зелена природа, чист воздух, сенка кога сакаат да се одморат и свежо овошје од гранката; Сите садиме дрво.
Можете да го поддржите Здружението "Harvest Cooperative" со спонзорирање на секое засадено дрво и да бидете надеж за иднината на нашите деца.100 садници за 1,000 мкд - Шпаркасе банка: 250000302562705цел на дознака “ донирам дрвја „
21 Март Четврток 10.00 часот
Скопје плоштад - Охрид Плоштад

Иницијативата за дрвосадење не само што ќе придонесе кон еколошката стабилност и биодиверзитет во Македонија, но и ќе истакне колку е важна секоја акција што ја преземаме за заштита на пчелите. Овие мали работливи инсекти се критични за одржување на здравите екосистеми и производство на храна, преку својата улога во опрашувањето на многу растителни видови.Оваа благородна акција е покана до сите граѓани да пружат рака и да бидат дел од позитивната промена, за здрава и зелена иднина. За понатамошни детали и информации за учество, граѓаните се охрабруваат да ги контактираат организаторите.


Телефонски број: 076 466 365


Фејсбук и инстаграм: @harvestcooperative 


info@harvestcooperative.org


bottom of page