top of page

„Мерилин“ на Енди Ворхол се очекува да биде најскапото уметничко дело на 20от век!